Ochrana osobných údajů

Správcem osobních údajů je společnost  Bringo group s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha, 14000. Kontakt : info@svetslev.eu

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

  1. Webový formulář pro získání slevového kuponu

Prostřednictvím webového formuláře máte možnost uvést emailovou adresu, na kterou Vám zašleme slevový kupon. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel Rozsah spracovávaných informácí Právní titul
Zaslání slevového kuponu Emailový kontakt Oprávněný zájem společnosti kontaktovat klienta
Zasílání nabídky služeb naší společnosti Emailový kontakt Oprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zaslat slevový kupon.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci webového formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení / registrace.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Veškeré poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující rozesílání emailů Může dojít k tomu, že rozesíláním emailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.

Pokud máte dotazy nebo požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na info@svetslev.eu

Aktualizováno 11.09.2018

Newsletter